א קאַנטשיק איז א געצייג וואס איז געמאכט צו שמייסן דערמיט בעלי חיים אדער מענטשן; אמאל פלעגן די לערער ניצן א קאַנטשיק אויף קינדער אין א חדר. שמייסן מיט א קאַנטשיק איז א טיפ קערפערליכע שטראף.

אן אויסטראלישער קאַנטשיק

דער קאַנטשיק ווערט צוזאמען געשטעלט דורך פארשידענע באשטאנדטיילן וועלכע ציפן שטארק, ראבער אדער פאפען דעקל אדער דיקע פלאסטיג צומאל שטעלט מען דאס צוזאם פון עטליכע אויף אמאל און מען בינד דאס צי מיט שווארצע טעיף וואס דאס אליינס ציפט אויך שטארק.