קאמפיוטער אנימאציע באשרייבט דאס באנוץ פון קאמפיוטער גראַפֿיק פאר אנימאציע, וואס ווערט געוויינטלעך אין 2D אדער 3D.

זעט אויך רעדאַקטירן