קאלעע

שטאָט אין פראנקרייך

א פארט אין פראנקרייך פון וואו שיפן און באנען פארן ארויס איבער און אונטער דעם קאנאל קיין ענגלאנד.