קאטיושא איז אן אלט מאדישע, טויטליך ראקעטע, וואס רוסלאנד האט פאבריצירט, ביי די צווייטע וועלט מלחמה.

היינט איז עס מערסטנס באנוצט דורך טעראר גרופעס, ווי ביי דער צווייטער לבנון מלחמה, האט עס כיזבאללא גענוצט, און, ביי דער ישראלדיקער געגאסענע בליי אפעראציע, האט כאמאס גענוצט עטליכע פון די סארט ראקעטן.

עס איז היבש טויטליך און שעדליך, ביי דער צווייטער לבנון מלחמה, האט איינע אזא ראקעטע, אומגעברענגט אכט מענטשן, אין א ישראל באנען מעכאניקערס גאראזש.