קאַטעגאָריע:אמעריקאנער פאליטיקערס

באוועגונג פֿייל די קאטעגאריע געפינט זיך ביי קאטעגאריע:אמעריקאנער פאליטיקער.

באמערקונג: די דאזיגע קאטעגאריע דארף זיין ליידיג. מ'זאל ווידערקאטעגאריזירן אלע בלעטער פארשריבן דא אונטער קאטעגאריע:אמעריקאנער פאליטיקער.

זעט אנווייזונגען וועט איר טרעפן נאך אינפארמאציע.

די קאטעגאריע האט נישט קיין בלעטער אדער מעדיע.