קאַטעגאָריע:אידישע אויסדרוקן

באוועגונג פֿייל די קאטעגאריע געפינט זיך ביי קאַטעגאָריע:יידישע אויסדרוקן.

באמערקונג: די דאזיגע קאטעגאריע דארף זיין ליידיג. מ'זאל ווידערקאטעגאריזירן אלע בלעטער פארשריבן דא אונטער קאַטעגאָריע:יידישע אויסדרוקן.

זעט אנווייזונגען וועט איר טרעפן נאך אינפארמאציע.

די קאטעגאריע האט נישט קיין בלעטער אדער מעדיע.