צענטראלע ארכיוון פון דער געשיכטע פונעם יידישן פאלק

די צענטראַלע אַרכיוון פון דער געשיכטע פונעם ייִדישן פֿאלק איז אַן אַרכיוו פון דער אַלגעמיינער געשיכטע פון די יידן וואס געפינט זיך אין דעם קאמפוס פונעם העברעאישן אוניווערסיטעט אין גבעת רם, ירושלים.

וועבלינקעןרעדאַקטירן