פארשפרעכונג

(אַריבערגעפֿירט פון צוזאג)

פארשפרעכונג אדער צוזאג הייסט אז מען זאגט צו מיט אזא סארט פארזיכערונג איינצוהאלטן דעם זאג, דורך א פסיכאלאגישער קאנטראקט צווישן צוויי מענטשן וואס דער ערשטער נעמט זיך דערביי אונטער געוויסע סערוויס אדער מתנה פארן צווייטן אדער איז מיחד סיי וואס עפעס הייליג אדער ווערדפול פאר אים איצט אדער שפעטער.

זעה אויך

רעדאַקטירן