די צווייטע פונישע מלחמה איז געווען פון דעם 218סטן י"ה פ"צ ביזן 202טן י"ה פ"צ, צווישן כאניבאל פון קארטאגא צו סקיפיא אפריקאנוס פון רוים. אין דער מלחמה האט כאניבאל דורכגעפאלן צו רוים.