צה"ל ארכיוון איז די הויפט ארכיוו פון צה"ל און דעם ישראל מיניסטעריום פון פאַרטיידיקונג,

וועבלינקעןרעדאַקטירן