צביקה גענדלמאן

ישראלישער פאליטיקער
צביקה גענדלמאן
צביקה גענדלמאן

צבי "צביקה" גענדלמאן (געבוירן דעם 12טן סעפטעמבער 1956) איז דער בירגערמייסטער פון חדרה.