פרשת ויגש

דער עלפטער פרשה אין סדר בראשית

ויגש איז דער עלפטער פרשה אין סדר בראשית וואו מען ענדיגט דערציילן די סיפור פון יוסף הצדיק.

יהודה וויל באשוצן בנימין, יוסף דערקענט זיך צו די ברודער און יעקב קומט אראפ קיין מצרים.

הפטורהרעדאַקטירן

די הפטורה איז פון ספר יחזקאל