פרק שירה איז א מדרש ווי עס איז צוזאמען גענומען די שירה וואס דער גאנצער וועלט באשאפעניש און אלע באשעפענישן זינגען און לויבן דעם באשעפער פון דער וועלט. עס איז איינגעטיילט אין זעקס פרקים און עס ווערט מיט א סדר אויסגערעכנט באשעפעניש נאך באשעפעניש מיט די שירה וואס זיי זאגן. אין די ווערטער פון חז"ל זעט מען די גרויסקייט און וויכטיגקייט פון 'פרק שירה', און די חשיבות פון לערנען דערין און זיך באשעפטיגן דערמיט.

חיבורים אויפן פרק שירהרעדאַקטירן