פעניצילין איז א ברייט־באניצטער אנטיביאטיק קעגן באקטערישע אינפעקציעס. דער סקאטישער וויסנשאפטלער סיר אלעקסאנדער פלעמינג האט ערפינדט פעניצילין אין 1928. אין די 1940ער האט מען אנגעהויבן פראדוצירן פעניצילין אויף א ברייטן אופן. מען ניצט פעניצילן קעגן מוח מעמבראן אנצינדונג, לונגען אנטצינדונג און נאך א סך קראנקייטן.

אטאמישע סטרוקטור פון פעניצילין

טייל מענטשן זענען אלערגיש צו פעניצילין.

פעניצילין איז דער ערשטער אנטיביאטיק וואס מען האט ערפינדט און האט גורם געווען א רעוואלוציע אין פארמאקאלאגיע און מעדיצין.