פעטער איליטש טשייקאווסקי

פעטער איליטש טשייקאווסקי (7טן מיי 1840 - 6טן נאוועמבער 1893) איז געווען א רוסישער קאמפאזיטאר. פון זיינע מערסטע באקאנטע ווערק זענען די 1812 אוווערטור און דער באלעט "שוואן אזערע" און "קנאַקניסל".

פעטער איליטש טשייקאווסקי

טשייקאווסקי איז געווארן באאיינפלוסט פון די פאריזער קאמפאזיטארן ווי ביזע און אפנבאך.