א פלאטא איז א פליין וואס איז העכער פון דעם ארומעדיגן ראיאן, אזוי ווי א בארג וואס האט נישט קיין שפיץ נאר איז פלאך אויבן.

בארג ראריימע, א פלאטא אין ווענעזועלע

דער העכסטער פלאטא אין דער וועלט איז דער טיבעטישער פלאטא.