פיער-אגוסט רענואַר (25סטן פעברואר 18413טן דעצעמבער 1919) איז געווען א פראנצויזישער קינסטלער, און אײנער פֿון די גרינדער פֿונעם אימפּרעסיאָניסטישן נוסח אין מאָלערײַ.

פיער-אגוסט רענואר