א פינפעק איז א פילעק מיט פינף ריפן. אין אן איינפאכן פינפעק באטרעפן די פינף אינעווייניגע ווינקלען פון א פינפעק 540º.

די פלאך מאס פון א רעגלמעסיקן (קאנוועקסן) פינפעק מיט ריפ לענג t ווערט גערעכנט:

קאנסטרוקציע פון א רעגלמעסיקן פינפעק

קאנסטרוקציערעדאַקטירן

מען קען מאלן א רעגלמעסיקן פינפעק מיט א ווירע לויט דער אנימאציע צו לינקס.


נאטירלעכע פינפעקןרעדאַקטירן