פֿייכטקייט איז א מאָס פֿון וויפֿיל װאַסערדאַמף געפֿינט זיך אין דער לופט. מען קען מעסטן אדער אבסאלוטע פייכטקייט וואס איז די מאסע פון וואסער וואס געפינט זיך אין א געוויסן פארנעם פון לופט, אדער וויאזוי מען ניצט נארמאל די רעלאטיווע פייכטקייט, וואס איז די פראפארציע פון אבסאלוטער פייכטקייט צעטיילט מיט דער אבסאלוטער פייכטקייט פון טוי מיט דער זעלבער טעמפעראטור.

היגראמעטער

אבסאלוטע פייכטקייטרעדאַקטירן

רעלאטיווע פייכטקייטרעדאַקטירן

מעסטן רעלאטיווע פייכטקייטרעדאַקטירן

דער אפאראט וואס מעסט פייכטקייט הייסט א היגראמעטער.