פֿידעל באַלדעס ראַמאָס איז געווען דער פֿיליפּינישער פּרעזידענט פֿון 1992 ביז 1998.