פארצוימטע באוועגונג אדער אפשטעל־באוועגונג אָדער סטאפ־מוישן (ענגליש: stop-motion) איז דער עלטסטער וועג צו שאפן אנימאציע, אויך באנוצט היינט.

Mary and Gretel (1916)

צו מאכן א פילם ברויכט מען:

מען מאכט א בילד פון א סצענע, נאכדעם באוועגט מען די סצענע א ביסל, מען מאכט נאך א בילד, און אזוי ווייטער ביז מ'האט הונדערטער בילדער, וואס מ'ווייזט איינס נאך אנאנד.