פארכאפונג פון ערבניקעס אין פאריזער קראם Hyper Cacher

פאַרכאַפּונג פון ערבניקעס אין פּאַריזער קראָם Hyper Cacher איז אַ טעראָר אַטאַק אויף אַ כשרן קראָם פון דער פּאַריזער נעץ "Hyper Cacher" (איפּער קאַשער) לעבן ווינסענט טויער (Porte de Vincennes), דעם 9טן יאַנואַר 2015. די אַטענטאַט איז געמאַכט געוואָרן דורכן טעראָריסט אַמעדי קוליבאַלי און איז ענג פאַרבונדן מיטן אַטאַק אויף Charlie Hebdo. פיר מענטשן זיינען דערהרגעט געוואָרן בעתן פאַרכאַפּונג. דער טעראָריסט האָט דעקלאַרירט זיין שייכות צו דער "איסלאַמישער מלוכה פון איראַק און לעוואַנט" און האָט דערקלערט, אַז זיין ציל איז געווען צו אַטאַקירן יידן "כדי אָפּצוהיטן מוסולמענער". פּאַריזער פּאָליציע האָט דערפאָלגרייך באַפרייט די געבליבענע 15 ערבניקעס בעת דער אָפּעראַציע און דערשאָסן קוליבאַלי.

די אַטאַק

רעדאַקטירן

די קרבנות

רעדאַקטירן

אַלע פיר אומגעבראַכטע ערבניקעס זיינען געווען יידן, קונים און אָנגעשטעלטער פון קראָם.

  • Philippe Braham הי״ד (פיליפּ ברעם), 45, IT-ספּעציאַליסט
  • Yohan Cohen הי״ד (יוהן כהן), 20, סטודענט און אָנגעשטעלטער
  • François-Michel Saada הי״ד (פראַנסואַ־מישעל סעדה), 64, פּענסיאָנער
  • Yoav Hattab הי״ד (יואב חטב), 21, סטודענט, אַ זון פון הויפּט־רב פון טוניס

אַלע קרבנות זיינען באַגראָבן געוואָרן אין ארץ ישראל.

דער טעראָריסט

רעדאַקטירן

וועב־לינקען

רעדאַקטירן