פֿאַלעניץ איז, זייט תשי"א, א באצירק פון וואווער, איינער פון די דיסטריקטן אין ווארשע, פוילן, אויפן רעכטן ברעג פונעם ווייסל. פאלעניץ איז אין דרום־מזרח ווארשע. ביז תשי"א איז פאלעניץ געווען א באזונדער דארף. פאלעניץ, וואס געפינט זיך אין די וועלדער, איז געווען ביז דער צווייטער וועלט מלחמה א באליבטער ארט פאר זומער דאטשעס. פאלעניץ געפינט זיך אויף דער הויפט באן ליניע פון ווארשע קיין לובלין.

פאלעניץ באן סטאנציע

אין תר"ף האבן געוואוינט 1,120 יידן אין פאלעניץ.

ביי דער צווייטער וועלט מלחמה האבן די דייטשע געעפנט אין פאלעניץ א יידישע געטא. אלע איינוואוינער האבן זיי געשיקט אין טרעבלינקע אלול תש"ב.

באוואוסטע מענטשן פון פאלעניץרעדאַקטירן