פאלאפל איז אזא סארט מיטל מזרח עסענווארג געמאכט פון נאהיט (ווייסע ארבעס) וואס ווערן צעמאלט און געפרעגלט. מען שטעלט אריין עטלעכע שטיקלעך פאלאפעל אין א פיטא און עס קומט רינדעכיג מיט חומוס און אנדערע גרינס.

פאלאפל