פּאַג ענגליש: POG) איז א טראפישע פרוכט-זאפט געטראנק ערצייגט אין 1971 דורך מערי סאאן פון האוואי.

עס באשטייט פון פעישןפרוכט, מאראנצן און גואווא וואס דאס מאכט דער אקראנים פּי. או. דזשי.


שפילרעדאַקטירן

עס איז פארהאן א פאפולערע שפיל וואס ווערט פּאַגס, וואס ווערט געשפיהלט מיט צואמגענומענע דעקלעך פון מילך פלעשלעך, וואס קומט אויך פון האוואיאי.

וועב לינקעןרעדאַקטירן