פאנטאזיע

(אַריבערגעפֿירט פון פאַנטאַזיע)

פאנטאזיע איז אנדערשט ווי רעאליטעט, צוליב דעם וואס פאנטאזיעס קען זיין בלויז ריין כל כולו גליק און גוט.

אויב קומט דאס ווירקליך אַריין אין רעאליטעט פארלירט דאס די געשמאק.