פארקינסאן קרענק

(אַריבערגעפֿירט פון פּארקיזאנס)

פארקינסאן קרענק איז א מחלה פונעם מוח (צענטראלע נערוונסיסטעם) אז די גלידער פון דעם מענטש ווארפן זיך אן קאָטנראל. די מוסקלען האלטן שוין נישט צוזאם די קערפּערליכע טיילן.