ערד פלאַטעס איז די שטיקער פעלזן אויף וואס די ערד אויף וואס מיר טרעטן האלט זיך אויף, וואס דאס איז דער יסוד פון די ערד ציטערנישן, און סייסמישע כוואליעס

עס צוטיילט און צוויי קאטעגאריעס

  1. תיכף עטליכע הונדערט פוס אונטער דער ערד פלאך ווערט דאס צעטיילט אויף עטליכע הונדערט שטיקער. און דערנאך
  2. ארום טויזנט פוס אונטער דעם איז דא דער דיקער הארטער פעלזן שיכט אויף וואס די הונדערטער אויבערשטע האלטן זיך, וואס דאס ווערט צעטיילט און ארום אכט פלאטעס
ערד פלאטעס

זייער סיסטעםרעדאַקטירן

ווען זיי רוקן זיך אריין איינס אינעם צווייטןרעדאַקטירן

א צונאמירעדאַקטירן

א ערד ציטערנישרעדאַקטירן

א וואולקאןרעדאַקטירן

בערג וואקסן אדער פאלןרעדאַקטירן