איגנאראנץ

(אַריבערגעפֿירט פון עם הארץ)

איגנאריזם איז דער חסרון פון ידיעה.

עס איז באנוצט בעיקר בשעת א מחלוקת וואס איינער איגנארירט דעם צווייטען.

עס איז אויך א מידה פון נישט וועלן צולייגן קאפ און זיך לערנען וויסן.

אידישקייטרעדאַקטירן

אן עם הארץ איז דער וואס איז א פשוט'ער פראסטער ייד וואס קען נישט לערענען, און ווייס נישט צו מבדיל זיין פון אסור צו מותר.

בעלי בתים זיינען פשוט'ע אידן פויערס וואס ארבייטן אויף פרנסה און באשטימען יעדן טאג א קורצע צייט צו לערענען חומש משניות הלכה אדער דף היומי.