עלעקטרא איז א זשאנער פון עלעקטראנישער מוזיק באאיינפלוסט דורך עלעקטראנישע אינסטרומענטן. רעקרארדן פון דעם זשאנער זענען געווענליך כולל פויק מאשינערייען און שווערע עלעקטראנישע גערודער אן מענטשליכע קולות בדרך כלל.

דער זשאנער איז געווען א שווערע מוזיק, אבער היינט איז בעסער און נארמאלישער.וועבלינקעןרעדאַקטירן

ליסטע פון הונדערט בעסטע עלעקטרא לידער