עליס איילענד (פארשטעלונג)

עליס איילענד איז א פארשטעלונג אויף יידיש געשפילט אום פורים פון יאר תשמ"ו אין מונקאטשער הויף.

די קאסעטס ווערן פארקויפט דורך גל-פז.