עטנישע גרופע

(אַריבערגעפֿירט פון עטניש)

עטניש איז א גרופע מענטשן וואס האבן די זעלבע אפשטאם אין קולטור.

זעט אויך נאציאנאליזם, פאלק