די ספעציעלע נאכט רינגען זענען געווען א גרופע, געגרינדעט דורך א בריטישן אפיציר, ארד ווינגייט. דער מאטא פונעם איינהייט, שלאג דעם טעראריסט ביי אים אינדערהיים, און ווארט נישט ביז ער קומט צו דיר.

זיינע אויפטוען האבן געברענגט די ענדע פונעם אראבישן רעוואלט, און פון 1940 ביז נאך דער צווייטער וועלט מלחמה, איז געווען שטיל, און די אראבער האבן מורא געהאט צו טעראריזירן.