סעקט אדער קרייז איז א אפטיילונג פון א צוזאשמעלצונג פון קהילות וואס געהערן זיך אן צו איין גרופע.