סעבו (סוגבאָ) איז אַ גובערניע פֿון דער פֿיליפּינען. די הױפּטשטאָט איז סעבו.