סייענס (ענגליש: Science) איז אַ באַקאַנטער זשורנאַל פֿאַר װיסנשאַפֿטן.