קראכמל

(אַריבערגעפֿירט פון סטארטש)
קראכמאל פון קוקורוזע

קראכמל (אדער קראַכמאַל) איז א קארבאהידראט וואס מען טרעפט אין א סך פלאנצן. מען ניצט אים צו מאכן דיק און נארהאפטיג דאס עסן, און אויך די העמדער ביים ביגלען.