סולטאַן (אראביש: سلطان) איז אַ מאָנאַרכישער הערשער פון מעכאַמעדאַנער מלוכות, װאָס מען רופט סולטאַנאַט.