נר למאור איז א ספר וואס האט געשריבן הרב ראובן מרגליות, עס איז א פירוש אויפן ספר אור החיים אויף חמשה חומשי תורה. געדרוקט דאס ערשטע מאל אין ירושלים תרצ"ב, און דערנאך איז עס געווארן איבערגעדורקט מיט פיהל הוספות און תיקונים אין יאהר תשט"ז.


עס אנטהאלט אלע מראה מקומות און הערות אויף דעם ספר, געשריבן זייער פאכמאניש, מיט גרויס בקיאות און פארשטאנד, צענדליגער טויזנעטר מראה מקומות און הערות, ווי דער שטייגער איז ר' ראובן מרגליות איז.