ניר

(אַריבערגעפֿירט פון נירן)

די נירן זענען צוויי אָרגאַנען אין דער פאָרעם פון באנדלעך, וואָס פילטערט אויס דאס בלוט פון אָפּפאַל און שיקט דאָס אַרויס פון גוף דורך פּישן.

Human kidneys viewed from behind with spine removed