ר' נטע הורוויץ שליט"א איז דער פערטער זון פון ר' הערשעלע ספינקער.

ווען זיין טאטע האט נאך געלעבט האט ער זיך געצויגן קיין בארא פארק און דארט געעפענט א ספינקער בית המדרש.