נבט איז געווען דער פאטער פון ירבעם דער ערשטער קעניג וואס האט זיך אפגעריסן פון מלכות בית דוד, אין די צייטן פון רחבעם זון פון שלמה המלך.