נבט

פאטער פון ירבעם


נבט איז געווען דער פאטער פון ירבעם דער ערשטער קעניג וואס האט זיך אפגעריסן פון מלכות בית דוד, אין די צייטן פון רחבעם זון פון שלמה המלך.