נאציאנאלע באן (National Rail) איז א האנדל-מארקע פון דער אסאסיאציע פון באן פארקער אונטערנעמונגען אין גרויסבריטאניע. אומגעפער צוואנציק פריוואטע געזעלשאפטן אפערירן די באנען זייט דעם פריוואטיזירן פון בריטישער באן. זיי זענען אומאפהענגיק, אבער זיי ניצן דעם נאמען "נאציאנאלע באן" פארן נאציאנאלן באן נעצווערק.