נאפל איז דער שפיץ וואס שטעקט זיך ארויס ביים קערפער אלגעמיין אויף די ברוסטען אדער טשעסט. עס איז זייער סענסעטיוו, און ביי פרויען נוצט מען דאס צו זייגן פאר קינדער.