נאכט העמד

(אַריבערגעפֿירט פון נאכט העמעד)

נאכט העמד איז וואס מענער און פרויען באנוצען זיך אלץ אויבעראנטועכץ ווען מען גייט שלאפן.

א פינקע נאכט העמד

רוב מאל איז עס ווייס, עס קען זיין קאלערדיג אויך.

די אידן אין תימן גייען דערמיט עמטליך אגאנצן טאג אלס זייער געהעריגע בגד.