דער אויסדרוק מתנגדים מיינט קעגנער פון א געוויסער מיינונג אדער באוועגונג.

אמאל, פאר עטליכע הונדערטע יארן, האט פיגורירט דעם אויסדרוק 'מתנגדים' אויף די גדולי ישראל, וואס זענען געווען לכתחילה אקעגן די שיטת החסידות און חסידים זעלבסט.

היינטיגע צייטן, ווערט אין דער קאטעגאריע מתנגדים, נכלל, אפילו אזעלכע איינפאכע פערזאנען, וואס פאר'רופן זיך כלומר'שט חסידים, אבער זייער ציל און השקפה איז אקעגן יעדע סארט רבי און מנהיג, וואס פירט א עדה יודען, לויטן היינטיגן שטייגער, צום ביישפיל ר' אהרן מסאטמאר, ר' ישכר דוב מבעלזא, גערער רבי, סקווערער רבי, וויזשניצער רבי פון ב"ב. און נאך.[פֿעלט אַ מקור]