רבי שמואל משה קרעמער (געב׳ כ"א כסלו, תרח"צ ) איז א גרויסער תלמיד חכם און מתמיד. ער איז איינער פון די פראמינענטע ברסלבער משפיעים, און ווערט פאררעכנט אלס איינער פון די הויפט מנהיגים פון ברסלעווער חסידים.

ער איז דער גרעסטער בקי אין דעם דור אין ליקוטי מוהר״ן.

רבי יעקב מאיר שעכטער איז זיין ידיד נאמן.