ר' משה דייטש איז א זון פון דעם בעל צדקה וחסד ר' מאיר דייטש פון קרית יואל

ר' משה איז פון גרינדער און אנפירער פון דעם צדקה מוסד אין וויליאמסבורג קרן עזר למשפחות הנצרכות, דער מוסד מאכט חתונה קינדער און צאלט פאר טעגליכע געברויכן פון ארימע שטיבער ביז צאלן גראסערי בילס.

אינטערסאנט איז אז ר' משה פאר זיך איז א פארברענטע זאלי אבער זיינע שותפים און חברים און שטיצער זענען ארונים פונקט ווי זאליס.