מקום איז נאך א נאמען וואס מען רופט אן דעם אויבערשטען, וויבאלד מקום אין לשון הקודש באדייט ״פלאץ״ און דער אויבערשטער געפינט זיך אויף יעדן ארט.

באנוץרעדאַקטירן

אין ווערטערליכן באנוץ איז עס ביים מנחם אבל זיין, זאגט מען: המקום ינחם אתכם.

אויך ביים דאווענען יעדן מאנטאג און דאנערשטאג זאגט מען ביים לאנגן יהי רצון: המקום ירחם עליהם.

זעט אויךרעדאַקטירן

רעפערענצןרעדאַקטירן

וועבלינקעןרעדאַקטירן