א מצבֿה איז אַ שטײן װאָס מען שטעלט אױף אַ קבר, דרײסיק טעג נאָך דער לװיה. אױף אַ מצבה שטײט געשריבן דער נאָמען פונעם טױטן, זיינע געבורט און טויט דאטעס און אַנדערע פּרטים וועגן אים.

יידישע מצבות